Przejdź do

Nasza misja

„W Hamelin mocno wierzymy, że edukacja jest podstawą osobistego i zawodowego spełnienia, tak samo jak pisanie odręczne odgrywa fundamentalną rolę w uczeniu się przez całe życie. Naszą misją jest tworzenie odpowiednich warunków dla indywidualnego i zbiorowego postępu, oferując jednocześnie zrównoważone produkty.

Eric Joan, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Grupy Hamelin

Naszą misją jest pomaganie każdemu w nauce, aby mógł się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał

Wierzymy w wagę edukacji, aby każdy rozwijał umiejętności, które pozwalają mu wykorzystać swój potencjał.

Jako główny europejski gracz na rynku artykułów papierniczych i biurowych pomagamy ludziom w każdym wieku uczyć się, pracować, odnosić sukcesy i rozwijać się dzięki naszej ofercie produktów ułatwiających procesy uczenia się.

Dlaczego wybierać pomiędzy papierem a technologią cyfrową?

Chociaż narzędzia cyfrowe stają się coraz bardziej zintegrowane z nawykami uczenia się, pismo odręczne pozostaje niezbędne w procesie edukacyjnym. Wierzymy, że narzędzia cyfrowe i narzędzia do pisania odręcznego idą ręka w rękę, oferując konsumentom rozwiązania edukacyjne o wysokiej wartości dodanej. Właśnie dlatego zamieniamy papier w inteligentny papier, nadając naszym produktom moc cyfrową dzięki scribzee, naszej bezpłatnej aplikacji mobilnej, która umożliwia skanowanie, organizowanie i zapisywanie notatek w bezpiecznej chmurze.

W ten sposób pomagamy słowom wybić się ze strony i wspieramy studentów i profesjonalistów w ich codziennym życiu.

Nie, pismo ręczne nie jest jeszcze przeszłością

Niektórzy mówią, że papier umarł, że pisanie notatek to strata czasu, zwłaszcza że cały świat informacji znajduje się na wyciągnięcie ręki.

W Oxford jesteśmy przekonani, że pismo odręczne będzie nadal istnieć i będzie częścią życia każdego człowieka tak jak miało to miejsce od ponad 6000 lat, ponieważ jest to podstawowa umiejętność uczenia się i poszerzania naszych umysłów. Między innymi badanie Muellera Oppenheimera* pokazuje, że pisanie ułatwia zapamiętywanie.

*Naukowcy z uniwersytetów Princeton i Kalifornii, Pam A. Mueller i Daniel Oppenheimer.

Naszą pasją jest tworzenie produktów do których inspirują nas użytkownicy - pomysłowych i szanujących środowisko.

Nasze oczy cały czas skupiają się na użytkowniku końcowym, którego przyzwyczajenia i oczekiwania staramy się zrozumieć.

Stale staramy się dostosowywać nasze produkty do zmian w świecie pracy, który przechodzi głębokie zmiany w szczególności w przypadku pracy zdalnej, a także do zmian w edukacji, która w coraz większym stopniu stawia na kształcenie na odległość, interaktywność, pracę w grupie czy naukę poprzez gry .

Nie zapominamy też o ciągłej trosce o zmniejszenie zasobów wykorzystywanych do wytworzenia produktu i zmniejszenie jego wpływu na środowisko.

Łączymy edukację ze wszystkim, co robimy

Fiszki
Twórz nowe produkty promujące sprawdzone metodologie

Fiszki to małe karty z pytaniami i odpowiedziami, idealne do łatwego i długotrwałego zapamiętywania.

W połączeniu z funkcjami aplikacji scribzee sprawiają, że powtórka jest mniej stresująca i przyjemniejsza.

Oxford Kraft
Informowanie dzieci o zrównoważonym rozwoju naszych produktów

Nasze zeszyty są codziennymi towarzyszami uczniów i studentów.

Niektóre z naszych produktów zawierają przydatne informacje, które pomagają im zrozumieć wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Edukacja
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych

Hamelin jest patronem Moho, miejsca, w którym studenci, naukowcy, przedsiębiorcy, artyści i obywatele spotykają się, aby współpracować i podejmować wyzwania związane z bezprecedensowymi zmianami, przed którymi stoimy. Hamelin wspiera również program MoHo4Young, który daje młodym ludziom w wieku od 8 do 27 lat możliwość prowadzenia inicjatyw w zakresie edukacji, integracji, zdrowia, różnorodności biologicznej, żywności, energii i klimatu, dzięki zasobom i wsparciu.

Grupa wspiera również start-upy w dziedzinie edukacji i badań nad pismem odręcznym.

Chcemy przyczynić się do osiągnięcia 7 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

 • Pomaganie ludziom w każdym wieku w nauce, pracy, osiąganiu sukcesów i rozwoju poprzez naszą gamę produktów ułatwiających proces uczenia się,
 • Informowanie i edukowanie młodszych pokoleń na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną naszych procesów i budynków,

Zwiększanie udziału energii odnawialnej w naszym zużyciu energii elektrycznej

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
 • Zapewnienie przestrzegania wewnętrznego kodeksu etycznego dotyczącego godziwych warunków pracy,
 • Wdrażanie kryteriów ESG (Środowisko – Społeczność – Zarządzanie), które podlegają corocznemu audytowi w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
 • Ekoprojektowanie naszych produktów i poszukiwanie innowacji ograniczających emisję dwutlenku węgla.
 • Wprowadzanie do naszych produktów alternatywnych tworzyw sztucznych (biotworzywa i/lub tworzywa pochodzące z recyklingu),
 • Używanie mniejszej ilości opakowań i zapewnianie lepszej jakości dla środowiska.
 • Pomiar emisji dwutlenku węgla we wszystkich naszych działaniach i decyzjach,
 • Certyfikacja SBTi naszych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z Porozumieniem paryskim,
 • Zmniejszenie naszych emisji równoważnika Co2eq w 3 zakresach.
 • Używamy papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.
 • Przestrzegamy europejskiego rozporządzenia w sprawie drewna przeciwko wylesianiu i identyfikowalności drewna.

Kontynuujemy działania rozpoczęte ponad 20 lat temu

2003
Nasze surowce pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, które nie przyczyniają się do wylesiania. Certyfikacja FSC® i PEFC jest warunkiem wstępnym wszystkich naszych zakupów papieru oraz tektury i oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy papieru będą przestrzegać tych samych wytycznych dotyczących ochrony środowiska.
Obecnie 99,6% certyfikowanych włókien drzewnych wykorzystywanych do produkcji naszych artykułów papierniczych pochodzi ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony lub kontrolowanych pod kątem nielegalnego pozyskiwania drewna.
2008
Wprowadziliśmy nowe standardy (ISO 14044), aby zmniejszyć wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Odegraliśmy także aktywną rolę w powstaniu pierwszego w Europie oznakowania ekologicznego, które gwarantuje redukcję śladu środowiskowego produktów papierowych w całym cyklu ich życia.
Obecnie 82% produktów do pisania OXFORD posiadających oznakowanie ekologiczne posiada certyfikat UE Ecolabel.
2016
W 2016 roku OXFORD jako pierwsza marka papiernicza uzyskała certyfikat UE Ecolabel dla swoich produktów.
Obecnie 82% zeszytów, bloków i kalendarzy OXFORD posiada oznakowanie ekologiczne UE.
2016
Wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikaty QHSE (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko), a niektóre z nich, jak na przykład nasz zakład w Niemczech, posiadają teraz także certyfikat ISO 50 0001 w zakresie zarządzania energią. Świadczy to o naszych nieustannych wysiłkach na rzecz przyjęcia najlepszych praktyk uznanych przez międzynarodowe standardy.
Obecnie 85% naszych europejskich zakładów posiada certyfikaty ISO 9001/14001/45001.
2021
Zdefiniowaliśmy ogólnofirmowe podejście do pomiaru śladu węglowego wszystkich naszych działań i zdefiniowaliśmy trajektorię niskoemisyjną do 2030 roku. To podejście umożliwi nam sporządzenie wielofunkcyjnego planu działania dla wszystkich naszych przedsiębiorstw i działań.
Celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 26% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2021 r.
Nasze ambicje klimatyczne do roku 2050
Zobacz więcej
Nasze odpowiedzialne produkty
Zobacz więcej
Historia mężczyzn i kobiet
Zobacz więcej
Nasze oznakowania ekologiczne
Zobacz więcej
Nasze certyfikaty
Zobacz więcej