Przejdź do

Polityka Firmy

POLITYKA FIRMY HAMELIN POLSKA SP. Z O.O. Polityka dotycząca Odpowiedzialności Społecznej Firmy Polityka dotycząca BHP - Jakości - Ochrony Środowiska

Hamelin Polska Sp. z o.o.

Wesrja 4.0 Data: 29.09.2014 Aktualizacja: 27.01.21 r

Firma Hamelin Polska Sp. z o.o. jest członkiem Grupy Hamelin, która jest jednym ze
światowych liderów w zakresie produkcji oraz dystrybucji artykułów szkolnych i biurowych.
Oddziały Grupy Hamelin znajdują się głównie w Europie, ale nasze marki są znane na całym
świecie: Oxford i Elba.

Nasze rynki, zwłaszcza branża artykułów biurowych, bardzo szybko się rozwijają.
Technologia cyfrowa odmieniła zachowania konsumpcyjne oraz modele organizacyjne
przedsiębiorstw. Rozwój sprzedaży internetowej wpłynie na tradycyjne formy dystrybucji,
jakimi są punkty sprzedaży. Ta rewolucja cyfrowa przyczyni się również do zmian na
wszystkich poziomach naszego łańcucha dostaw: ogólne zmniejszenie zasobów, skrócenie
czasu dostawy, zwiększenie wymagań względem dostępności produktów, automatyzacja
wymiany danych, itd.

Ponadto, tony włókien drewnianych, które są przetwarzane i używane w naszych artykułach
papierniczych w postaci papieru i kartonu, jak również warunki pracy naszych pracowników
są najważniejszymi elementami w naszym łańcuchu dostaw. A wymagania naszych
kluczowych klientów nieuchronnie prowadzą do większej odpowiedzialności na poziomie
naszego łańcucha dostaw i stanowią coraz ważniejszy punkt w stosunkach handlowych.
Zmiany klimatyczne oraz ich dramatyczne konsekwencje również doprowadzą do
rozbudzenia naszej wspólnej świadomości o konieczności ochrony zasobów naturalnych i
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Dlatego, aby zapewnić trwałość naszej firmy, musimy dostosować się do tych zmian i
przewidzieć tendencje przyszłych lat. Zobowiązujemy się, zatem, w pełni przestrzegając
obowiązujących praw, do ciągłego rozwoju w celu:
– Ochrony bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników,
– Zmniejszenia, na całej długości naszego łańcucha dostaw, oddziaływania naszych
produktów na środowisko,
– Zapobiegania zagrożeniom wypadkami i zanieczyszczeniom,
– Uwzględnienia potrzeb i oczekiwań naszych klientów, dostawców i konsumentów,
gwarantując uczciwość praktyk,
– Zapewnienia rentowności przedsiębiorstwa,
– Poszanowania praw człowieka oraz społeczności lokalnych,
– Promowania zasad Zrównoważonego Rozwoju wśród naszych partnerów,
– Produkowanie wyrobów spełniających wymagania prawne jak i wymagania i
oczekiwania naszych Klientów
– Zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do wdrożenia i utrzymania systemu
kontroli pochodzenia produktu według standardu PEFC i FSC®.
Ta polityka stanowi dla przedsiębiorstwa ramy: naszej strategii biznesowej, naszych celów
długoterminowych, jak również naszych raportów rocznych.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Polityka firmy jest znana i realizowana przez naszych
pracowników, a także publicznie dostępna poprzez wywieszenie jej kopii na terenie Zakładu,
Centrum Dystrybucji we Włocławku, jak również w Biurach Sprzedaży w Warszawie
Hamelin Polska Sp. z o.o.
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki i wynikających z niej celów
oraz za jakość w zakresie powierzonych im zadań i posiadanych uprawnień.

Dariusz STRACZYNSKI, PREZES ZARZĄDU Data: 27 styczeń 2021 r.