Przejdź do

Nasze eko-etykiety, gwarancja wysokich standardów

Nikt nie rozumie etykiet... i nie robi się nic, aby wyjaśnić pewne kwestie. Spróbujmy razem!

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że nadmiar logo może zabijać istotność samego logo? My na pewno!

Logo w różnych postaciach bombardują nasze codzienne życie. Często trudno jest odróżnić prawdziwe oznaczenie ekologiczne, które faktycznie potwierdza ekologiczne właściwości produktu, od tych „pseudoekologicznych”. Jednak tylko 5 oficjalnych oznaczeń ekologicznych istnieje dla produktów papierniczych, a tylko one stanowią rzeczywistą gwarancję jakości.

Wybór produktów posiadających oficjalne oznakowanie ekologiczne oznacza odpowiedzialną konsumpcję

Czym jest prawdziwe oznakowanie ekologiczne dla produktów papierowych?

To oficjalne oznakowanie ekologiczne, które gwarantuje, że produkty chronią środowisko na każdym etapie ich życia: od produkcji aż do zakończenia cyklu użytkowania. Aby uzyskać to oznakowanie, produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania określone w normie ISO 14024 dotyczącej „Etykiet i deklaracji środowiskowych – Typ I”, co jest standardem w przypadku europejskiego oznakowania ekologicznego.

Certyfikaty FSC® i PEFC doskonale sprawdzają się w zapewnianiu zrównoważonego zarządzania lasami i ochronie różnorodności biologicznej. Niemniej jednak posiadanie zeszytu z certyfikatem FSC® lub PEFC nie zapobiega producentowi wylewaniu toksycznych atramentów do rzek ani emisji dużej ilości kopalnego CO2 do atmosfery. Z kolei europejskie oznakowanie ekologiczne zakazuje stosowania toksycznych substancji chemicznych i ogranicza emisję CO2.

Gdyby istniało tylko jedno oznakowanie ekologiczne dla artykułów papierniczych, byłoby to EU Ecolabel.
EU Ecolabel jest najbardziej wymagające w całym cyklu życia produktu.

Wierzymy, że oznakowania ekologiczne zawierające kilka kryteriów mogą nam lepiej pomóc w zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Hamelin stosuje następujące etykiety i posiada certyfikaty wszystkich swoich kwalifikujących się produktów:

Tabela porównawcza etykiet środowiskowych dla artykułów papierniczych

EU Ecolabel
Blue Angel
FSC®
PEFC
Oficjalna niezależna wytwórnia
ISO 14204 (cykl życia)
Z recyklingu
emisja CO2
Bioróżnorodność
Energia
Plastik

EU Ecolabel: To oznakowanie ekologiczne dotyczy produktów papierniczych wykonanych z papieru pierwotnego lub makulaturowego. EU Ecolabel to oficjalne oznakowanie ekologiczne wspierane przez władze publiczne. Od tradycyjnego oznakowania różni się tym, że spełnia wymagania normy (ISO 14 024), która nadaje jej tytuł ekoznaku.

EU Ecolabel potwierdza niski wpływ na środowisko produktów papierniczych, które są wykonane z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i papieru z recyklingu, przy jednoczesnym przestrzeganiu wartości granicznych w papierniach i zakładach przerobu papieru aż do końca życia produktu. Takie podejście oparte na cyklu życia gwarantuje, że główny wpływ produktów na środowisko zostanie ograniczony w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku. Należy przestrzegać rygorystycznych progów, a organowi certyfikującemu należy przedstawić dowód zgodności. Aby zapewnić możliwość recyklingu, gotowe produkty muszą zostać poddane testom laboratoryjnym, aby zagwarantować, że nie będą zakłócać procesu recyklingu.

Więcej informacji: www.ecolabel.eu

Blue Angel: To oznakowanie dotyczy artykułów papierniczych wykonanych z papieru makulaturowego i częściowo obejmuje kluczowe etapy cyklu życia produktu (surowce, produkcja i koniec życia). Nie uwzględniono surowców innych niż papier ani zużycia energii i wody podczas produkcji. Substancje niebezpieczne dla zdrowia lub ekosystemów wodnych są ograniczone lub zakazane podczas produkcji (np. ograniczenia dotyczące barwników, farb drukarskich, materiałów powłokowych i klejów). Aby zapewnić możliwość recyklingu, gotowe produkty muszą zostać poddane testom laboratoryjnym, aby zagwarantować, że nie zakłócą procesu recyklingu.

Więcej informacji: www.blauer-engel.de

PEFC: PEFC certyfikuje zrównoważoną gospodarkę leśną w 55 krajach na całym świecie. PEFC zachowuje równowagę pomiędzy ochroną środowiska, integracją społeczną i rozwojem gospodarczym lasu, gwarantując, że certyfikowani właściciele lasów i firmy przestrzegają zrównoważonych praktyk. Certyfikowane produkty dają konsumentom gwarancję, że las jest zarządzany w sposób zrównoważony, a użyte drewno spełnia kryteria identyfikowalności. Co więcej, wszystkie firmy, które następnie przetwarzają i sprzedają to drewno, stosowały rygorystyczne zasady identyfikowalności drewna, aby uniknąć nielegalnego pozyskiwania drewna.

Aby dowiedzieć się więcej o PEFC.

FSC®: FSC® definiuje kryteria zapewniające, że lasy spełniają społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe i duchowe potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Podnosi świadomość kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialną gospodarką leśną wśród uczestników wszystkich łańcuchów wartości opartych na produktach leśnych. Zapewnia ochronę i zachowanie ekosystemów leśnych, podobnie jak społeczności, które w nich żyją i gospodarują zasobami leśnymi.

Więcej informacji na www.fsc.org

Nasze ambicje klimatyczne do roku 2050
Zobacz więcej
Nasze odpowiedzialne produkty
Zobacz więcej
Historia mężczyzn i kobiet
Zobacz więcej
Nasze certyfikaty
Zobacz więcej