Przejdź do

Nasza ambicja 2050: Przyczynienie się do dążenia do zerowej emisji dwutlenku węgla netto

Zakup neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla nie usunie naszego śladu.

Najpierw chcemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Emisja CO2 związana z energią na całym świecie wzrosła o 6% w 2021 r., osiągając najwyższy poziom w historii. Te emisje odpowiadają za zmiany klimatu, które mają ogromny wpływ na jakość życia na całym świecie: zmienia się powietrze, którym oddychamy, ograniczają się zasoby wody pitnej, niszczą miejsca, w których żyjemy i zmniejszają zapasy żywności.

Jako na producentach, spoczywa na nas znacząca odpowiedzialność za tę emisję.

Ale nie chcemy kupować kredytów węglowych, aby je zrekompensować, ponieważ to nie rozwiązuje prawdziwych problemów.

Tworzenie „zielonych” produktów nie jest rozwiązaniem.

Wybieramy odnawialne i nadające się do recyklingu zasoby naturalne.

Wszystko wskazuje na to, że wyczerpują się zasoby naturalne (woda, metale, rośliny, zwierzęta), niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, takich jak żywność, odzież, mieszkanie i rozrywka. Nasza planeta stanowi naszą rezerwę, lecz należy pamiętać, że nie jest ona niewyczerpana. Wielu z tych zasobów używamy, jednak zbyt mało oddajemy, aby zagwarantować zrównoważone dostawy dla przyszłych pokoleń.

Moglibyśmy opracować „zielone” produkty jako łatwe i przyjazne dla środowiska rozwiązania, lecz to nie stworzy nowych zasobów.

Projektujemy wszystkie nasze produkty z dbałością o środowisko, aby maksymalnie ograniczyć nasz wpływ. Każdego roku wprowadzamy dalsze ulepszenia, dążąc do osiągnięcia 26% redukcji naszych bezpośrednich i pośrednich emisji CO2 (zakres 1, 2 i 3) do 2030 roku.

Nie, przemysł papierniczy nie powoduje wylesiania!

Powierzchnia lasów w Europie rośnie, a my używamy wyłącznie papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony

Wbrew powszechnemu przekonaniu, w latach 2005–2020 powierzchnia lasów w Europie wzrosła o 58 000 km2 , obszar większy niż Szwajcaria i równowartość 1500 boisk piłkarskich dziennie!

Hamelin podejmuje działania tam, gdzie to naprawdę się liczy, nawet jeśli jest to mniej widoczne

Źródło: Analiza cyklu życia, zeszyt 24x32cm, 96 str., badanie Hamelin we współpracy z PWC, 2012.

90% naszych emisji pochodzi z działalności pośredniej: produkcja papieru i tworzyw sztucznych przez naszych dostawców, obróbka produktów wycofanych z eksploatacji.

Jednakże, bierzemy odpowiedzialność za cały łańcuch i wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w zakresie redukcji naszych bezpośrednich i pośrednich emisji dwutlenku węgla.

Nasze cele redukcyjne są zgodne z Porozumieniem paryskim

2030: - 26% redukcja emisji CO2eq w porównaniu z 2021 r.

2050: Przyczynienie się do realizacji Ambicji Zero Emisji netto

Nasze cele są w trakcie certyfikacji SBTi.

Pozostała emisja CO2eq zostanie zrównoważona po osiągnięciu tych celów, najpóźniej do 2030 r. Przy wyborze projektów offsetowych będziemy kierować się zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę konwersję gleby i konkurencję żywnościową.

Jak osiągniemy nasze cele na rok 2030?

  • Używając alternatywnych tworzyw sztucznych: nadających się do recyklingu, pochodzących ze źródeł biologicznych, ulegających biodegradacji itp.
  • Współpracując z naszymi dostawcami papieru w celu zmniejszenia ich śladu węglowego.
  • Zmniejszając i przerabiając nasze opakowania, w szczególności poprzez wyeliminowanie jednorazowych opakowań plastikowych.
  • Eko-projektowaniu wszystkich naszych nowych produktów
  • Zmniejszając zużycie energii w naszych zakładach i biurach.
  • Zwiększając udział energii odnawialnej w naszym zużyciu energii elektrycznej.
  • Optymalizując nasz łańcuch dostaw i dystrybucji poprzez bardziej zrównoważone środki transportu
  • Zachęcając naszych pracowników do bardziej zrównoważonej pracy (dojazdy do pracy itp.)
Nasze odpowiedzialne produkty
Zobacz więcej
Historia mężczyzn i kobiet
Zobacz więcej
Nasze oznakowania ekologiczne
Zobacz więcej
Nasze certyfikaty
Zobacz więcej