Przejdź do

Regulamin korzystania

Grupa HAMELIN (HOLDHAM) („HAMELIN”) wita w swoim serwisie internetowym www.hamelinbrands.com („Serwis”).

W celu zapewnienia możliwie najwyższego komfortu przeglądania, HAMELIN opracowała niniejszy Regulamin korzystania („Regulamin”), zawierający informacje na temat zawartości Serwisu i jego użytkowania.
Dostęp do Serwisu lub jakiejkolwiek jego części oraz jego przeglądanie wymagają akceptacji Regulaminu. Należy koniecznie zapoznać się z nim w całości, zaś w przypadku braku jego akceptacji należy natychmiast zaprzestać przeglądania.

Regulamin ten uzupełniają polityka prywatności i polityka plików cookie, określające sposób korzystania z danych osobowych i plików cookie; zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.

I. Informacje prawne

Wydawca Serwisu:
HOLDHAM Spółka akcyjna
numer kodu SIREN 552 132 961, kapitał zakładowy 2.800.000 EUR
z siedzibą pod adresem 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, FRANCJA
Tel: +33 231 463 737

Kierownik publikacji: Catherine BARTHE

Host Serwisu: AlwaysData, 62, Rue de Tiquetonne, 75002 Paryż, Francja

Projektant Serwisu: Imagile MH Communication, 171, Rue d’Epron, 14200 Hérouville-Saint-Clair, Francja

II. Wprowadzenie do Serwisu i jego usług

Niniejszy serwis prezentuje różnorodne informacje na temat marek, katalogów, produktów i usług oferowanych przez podmioty HAMELIN, a także nasze najnowsze wiadomości i wydarzenia.

W szczególności umożliwia on oglądanie filmów oraz czytanie i pobieranie publikowanych przez nas komunikatów prasowych i informacji.

III. Odpowiedzialność

Użytkownik akceptuje ryzyko związane z przeglądaniem stron internetowych, w tym ryzyko potencjalnego zarażenia sprzętu komputerowego krążącymi w Internecie wirusami. Użytkownik akceptuje również, że HAMELIN w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne straty, usterki ani inne szkody w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu sieciowego, itp. doznane w wyniku materializacji tych zagrożeń.

HAMELIN dokłada wszelkich starań, aby możliwie regularnie sprawdzać i aktualizować informacje zawarte w Serwisie. Nie może jednak zagwarantować kompletności ani dokładności informacji, ani braku modyfikacji wprowadzonych przez osoby trzecie. Dlatego też HAMELIN nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie.

Serwis ten może również zawierać łącza hipertekstowe prowadzące do innych stron internetowych. HAMELIN nie kontroluje dokładności ani bezpieczeństwa powyższych stron internetowych i dlatego nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z korzystania lub dostępu do znajdujących się na nich informacji bądź ich treści.

HAMELIN zachęca do sprawdzania informacji publikowanych w Serwisie oraz do zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego.

IV. Własność intelektualna

Wszystkie elementy Serwisu są chronione przez prawo własności intelektualnej.

  • Elementy Serwisu

Logo, teksty, kompilacje danych, cechy graficzne, piktogramy, obrazy, zdjęcia, filmy, dźwięki, muzyka, oprogramowanie, katalogi i marki wyświetlane w Serwisie („Treść”), a także jego ogólna struktura i wygląd są chronione przez przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe wykorzystanie, powielanie lub naśladowanie któregokolwiek z tych elementów w sposób inny niż w ramach opisanej poniżej licencji na korzystanie, bez wcześniejszego szczegółowego i wyraźnego zezwolenia HAMELIN stanowi naruszenie przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, a także stanowi piractwo lub naruszenie praw autorskich oraz nieuczciwe pozyskiwanie danych i, jako takie, może prowadzić do odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej.

  • Licencja na korzystanie

HAMELIN udziela licencji na niekomercyjne korzystanie, w ramach prezentacji produktów HAMELIN i powiązanych informacji prasowych, z Treści dostępnych w sekcji „Strefa dla prasy” Serwisu („Licencja”). Licencja zostaje udzielona bezpłatnie na terenie każdego państwa na świecie i na czas obowiązywania praw własności intelektualnej HAMELIN. Może ona zostać w dowolnym czasie cofnięta.

Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Treści w sposób odpowiedzialny i bez naruszania praw, wizerunku oraz reputacji HAMELIN, jej spółek zależnych i któregokolwiek z jej pracowników. W szczególności zobowiązuje się on nie łączyć Treści z treściami osób trzecich, respektować kompletność Treści oraz wskazywać na istnienie praw własności intelektualnej HAMELIN poprzez podawanie oznaczenia ©HAMELIN.

  • Łącza hipertekstowe

HAMELIN zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia dowolnego linku do Serwisu, który może wyrządzać szkodę temu Serwisowi.

V. Dane osobowe i dane przeglądania:

HAMELIN gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką prywatności.

Serwis wykorzystuje również różne pliki cookie; ich użycie i sposoby sprzeciwiania się ich wykorzystywaniu określone są w polityce plików cookie.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tymi dwoma dokumentami.

VI. Postanowienia różne

HAMELIN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory wynikające ze stosowania lub interpretacji niniejszego Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów francuskich.

Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub przedstawienia zapytań dotyczących Regulaminu można kontaktować się z HAMELIN za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu.