Przejdź do

Consumer Insights Manager

Agathe, Francja

W wieku 25 lat z dyplomem magistra marketingu w dłoni żywiołowa Agathe dołączyła do zespołu Hamelin. Czym się zajmuje? Jest Consumer Insights Manager. O jej pracy najlepiej porozmawiać z nią samą!

“WYMIENIAJ DOŚWIADCZENIA Z KLIENTAMI, BY ZROZUMIEĆ ICH POTRZEBY”

Zrozumienie klientów to cel mojej misji

Moim celem jest zrozumienie potrzeb, oczekiwań i pragnień klientów, aby pomagać zespołowi marketingowemu tworzyć produkty i ich właściwości, w szczególności w aplikacji SCRIBZEE®. To właśnie Klient znajduje się w centrum naszego podejścia do innowacji.

U mnie każdy dzień jest inny!  

Tym, co szczególnie lubię w mojej pracy, jest różnorodność zadań. U mnie nie ma zwyczajnych dni! Jednak wciąż muszę wykonywać pewne ważne czynności: badam rynek, analizuję nowe zastosowania i praktyki klientów, spotykam się z użytkownikami w terenie i rozmawiam z nimi, wykorzystując różne metody badawcze. Następnie gromadzę i analizuję wszystkie dane, aby zaproponować rozwiązania usprawniające dostosowanie naszych produktów i usług.

“MYŚL NIESZABLONOWO I ODRZUĆ SWOJE UPRZEDZENIA”

Myśl nieszablonowo!

Doceniam metodyczną stronę mojej pracy, konieczność wykonywania istotnych kroków… ale tym, co najbardziej lubię, jest niekonwencjonalne myślenie! Jedną z najważniejszych cech, które należy posiadać wykonując tę pracę, jest empatia i umiejętność słuchania oraz odsuwanie od siebie uprzedzeń. Gdy mówimy o pewnej sytuacji, odnosimy się do skonstruowanych w naszej głowie schematów. Manager ds. Analizy Zachowań Klientów musi unikać utartego sposobu myślenia, pozbywać się uprzedzeń i pozwalać klientowi się prowadzić. Dzięki temu podążam ścieżkami, których zwykle nie wzięłabym pod uwagę, a nawet takimi, których sama czasem nie dostrzegam!

Smak wyzwania

Kocham wyzwania! Ponieważ moje stanowisko jest nowo utworzone, wszystko wciąż trzeba budować (metody, narzędzia pracy) i często muszę zmieniać sposób, w jaki pracuję, aby przystosować się do potrzeb klientów i zespołów Hamelin. Testuję nową dynamikę i nowe sposoby pracy poprzez np. wdrożenie Myślenia Projektowego, by uczyć się myśleć inaczej i podejmować kroki w kierunku przełamywania schematów.

RADA AGATHE

Bądź uważny i empatyczny w stosunku do klienta. Nie próbuj narzucać swoich opinii i wykraczaj poza swoje uprzedzenia, nawet jeżeli prowadzi to czasami do napotkania trudności! I musisz być też trochę szalony, by myśleć nieszablonowo.