Przejdź do

Dyrektor ds. Logistyki

Matthew, Wielka Brytania

Matthew od 13 lat jest Dyrektorem ds. Logistyki w Hamelin w Wielkiej Brytani. Rozpoczął swoją karierę, pracując dla różnych firm, w tym producenta dóbr inwestycyjnych, firmy motoryzacyjnej i firmy zajmującej się sprzętem budowlanym. Pełniąc te role pracował w różnych obszarach, od inżynierii przez produkcję, zaopatrzenie, kontrolowanie jakości, po dystrybucję. Oto, co mówi nam o swojej pracy w Hamelin:

DYREKTOR DS. ŁAŃCUCHA DOSTAW, KTO TO JEST?

Zapewnianie obsługi i sprawności operacyjnej

Krótko mówiąc, na co dzień moim celem jest umożliwianie zespołowi zapewniania kompleksowej obsługi klienta. Moją misją jako Dyrektora ds. Logistyki w Hamelin w Wielkiej Brytanii jest zapewnianie łańcucha dostaw, który spełnia potrzeby naszych interesariuszy poprzez zapewnianie obsługi i sprawności operacyjnej. Największym wyzwaniem, przed którym staje mój zespół wraz ze mną jest równoważenie wszystkich potrzeb zespołu działu sprzedaży i marketingu, dostawców, fabryk i magazynu w celu zaspakajania potrzeb biznesowych i wymagań klientów.

Logistyka to nie tylko arkusze kalkulacyjne

Najważniejszym elementem pełnionej przeze mnie funkcji jest moja mantra, którą stosuję na potrzeby działalności, czyli zawsze „mówić na podstawie danych”. Istnieje błędne przekonanie, że w logistyce chodzi o arkusze kalkulacyjne – co jest niezwykle nudne – ale tak nie jest. Funkcja logistycza dostaw łączy ze sobą wszystkie obszary działalności firmy, aby umożliwiać jej odniesienie sukcesu. Wiąże się to z wieloma relacjami i komunikacją w zespołach w całej grupie Hamelin.

Możliwość przyczyniania się do pozytywnych zmian

Tym, co najbardziej lubię w mojej roli jest możliwość przyczyniania się do pozytywnych zmian w działalności oraz grupie Hamelin; zawsze dążę do ciągłego doskonalenia wszystkiego, co robimy. Nie mam typowego dnia, ale istnieją pewne elementy, które zawsze w nim występują: zarządzanie procesem CSL2, magazynem i zespołem. Reszta dnia polega więc na rozwiązywaniu pojawiających się problemów i dążeniu do ciągłego doskonalenia. Zawsze jest coś nowego do zrobienia, zawsze są jakieś zmiany do wprowadzenia.

RADA MATTA

Należy być otwartym, budować relacje z wszystkimi interesariuszami i być w stanie przyjąć pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia.