Przejdź do

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju

Virginie, Francja

Po uzyskaniu dyplomu w dziedzinie inżynierii środowiska Virginie rozpoczęła karierę w przemyśle samochodowym i chemicznym. Następnie dołączyła do grupy Hamelin jako jej Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju. Oto krótkie podsumowanie jej pracy.

ŁĄCZENIE WYZWAŃ DNIA DZISIEJSZEGO I JUTRZEJSZEGO

Moim motywem przewodnim jest pomaganie firmie w jej zrównoważonym rozwoju

Mój główny cel w Hamelin? Opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju dostosowanej do naszych głównych wyzwań. W Hamelin naszym celem jest oferowanie naszym konsumentom dobrze zaprojektowanych produktów, które przynoszą środowisku niezaprzeczalne korzyści. Moja praca ma wiele priorytetów. Moją rolą nie jest „bezpośrednie dbanie o ochronę przyrody”. Bycie Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w przemyśle wymaga wiedzy naukowej, regulacyjnej i technicznej. Jest to dość specyficzne! Realizując projekty w naszych fabrykach, np. w celu minimalizacji obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, nigdy nie tracę z oczu rzeczywistości gospodarczej firmy, wymagań rynku, a przede wszystkim ograniczeń przemysłowych. Gdybym musiała podsumować swoją pracę w jednym zdaniu, powiedziałbym, że jest to stanowisko „które musi patrzeć w przyszłość, w kierunku przyszłych wyzwań, zachowując pragmatyzm i biorąc pod uwagę dzisiejsze ograniczenia”.

Prawda tkwi w analizie cykli życia produktów, od kołyski po grób!

Na początku mojej kariery, zanim dołączyłam do Hamelin i przemysłu papierniczego, niewiele mówiono na temat zrównoważonego rozwoju. Później ludzie zaczęli koncentrować się na recyklingu i tym, co dzieje się z produktami wycofanymi z eksploatacji. Obecnie zrównoważony rozwój stał się prawdziwym problemem, ale nie zawsze priorytetem. Funkcjonujemy na wysoce konkurencyjnych rynkach, na których cena jest najważniejszym czynnikiem. Jednym z moich wyzwań jest przekonanie naszych dyrektorów i klientów o potrzebie realizacji projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak zrównoważone zarządzanie źródłami energii. Moim celem nie jest realizacja projektów, które są oderwane od rzeczywistości firmy, ale pomaganie firmie w zrównoważonym rozwoju.

PRECYZYJNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKRETNEGO I SZCZEREGO PODEJŚCIA

Mój najbardziej pamiętny projekt? Oznakowanie ekologiczne UE

W Hamelin zrealizowaliśmy kilka wspaniałych projektów, na przykład projekt dotyczący świadectwa oznakowania ekologicznego UE. Jestem dumna, że mogłam współpracować z innymi ekspertami z wielu krajów, opracowując najbardziej wymagające kryteria na rynku. W tym zakresie byliśmy pierwszą firmą w naszej branży, która w 2016 r. otrzymała oznakowanie ekologiczne UE dla naszych produktów papierniczych. Kolejnym z moich zadań jest zapewnienie, aby nasi dostawcy i podwykonawcy również mieli określone podejście do zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest, aby nasi partnerzy kierowali się takimi samy wartościami jak nasze. Wymagamy na przykład, aby szanowali prawa człowieka i wdrażali politykę zwalczania dyskryminacji.

Zapobieganie zjawisku greenwashingu („eko-wybielania”)

Moja praca polega na ciągłym słuchaniu. Istnieje wiele inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a niektóre mogą wprowadzać w błąd. Prawda nie zawsze leży tam, gdzie spodziewamy się ją znaleźć. Konieczne jest cofnięcie się o krok i wrócenie do podstaw naukowych, aby pozbyć się uprzedzeń dotyczących lasów i recyklingu. Łatwo wpaść w pułapki greenwashingu. Muszę zapewniać, aby nasze przekazy były obiektywne, uczciwe i szczere.

Wskazówka Virginii

Bądźcie ciekawi wszystkiego! Otwartość jest podstawową cechą w tej pracy. Wyjdźcie i zdobądźcie informacje, a następnie sprawdźcie je kilkakrotnie, abyście mogli zrozumieć prawdziwe wyzwania stojące przed zrównoważonym rozwojem. Nie poprzestawajcie na tym, co oczywiste, ani na początkowych obserwacjach. Nie myślcie tylko lokalnie, ale patrzcie na rzeczy holistycznie.