Przejdź do

Kierownik Działu Kontroli Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Mariusz, Polska

Mariusz rozpoczął pracę w firmie Hamelin około 14 lat temu, zaraz po tym jak ukończył studia. Poprosiliśmy go aby opowiedział nam jak wygląda jego codzienna praca jako Kierownik Działu Kontroli Jakości, BHP i Ochrony Środowiska w Hamelin Polska Sp. z o.o.

Kierownik Działu Kontroli Jakości, BHP i Ochrony Środowiska, co to tak naprawdę oznacza?

Kierownik Działu Kontroli Jakości, BHP i Ochrony Środowiska …nazwa stanowiska na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco zawiła. Dlatego też chciałbym wam nieco przybliżyć aspekty mojej pracy.  Moim głównym zadaniem jest nadzorowanie kontroli jakości surowców i wytwarzanych przez nas produktów. We  współpracy z innymi działami dbam o to, aby nasze produkty były nienagannej jakości. W Hamelin wdrażamy metody i narzędzia w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia naszych produktów i procesów. Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo naszym pracownikom, zapobiegamy zagrożeniom oraz dbamy o środowisko.

Każdy problem można rozwiązać!

Do moich obowiązków zalicza się kontrolowanie procesów produkcyjnych, przewidywaniu potencjalnego ryzyka i badaniu możliwości poprawy. Kiedy zauważymy nieprawidłowość w procesie produkcji lub innych obszarach działalności, naszym zadaniem jest podjęcie działań naprawczych, tak aby w przyszłości nie ponawiać tego samego błędu. Zmiana nie zawsze jest łatwa do zaakceptowania. Poprzez ciągły nadzór oraz zalecenia czasami  jestem postrzegany jako osoba, która „utrudnia” pracę innych działów. Jednakże istotą mojej pracy jest wsparcie dla innych zespołów poprzez zapewnienie możliwie najlepszych warunków oraz znalezienie wspólnie rozwiązań.

Mój największy sukces? Potrójny certyfikat ISO

Jednym z projektów, z których jestem szczególnie dumny, jest uzyskanie potrójnego certyfikatu ISO dla naszej polskiej fabryki w 2015 r. Otrzymaliśmy certyfikaty ISO 9001 (Jakość), ISO 14001 (Środowisko) i OHSAS 18001 (Bezpieczeństwo i higiena pracy). Był to wynik długoterminowego projektu rozpoczętego w 2011 roku we współpracy z całą Grupą Hamelin. Inną ważną dla mnie inicjatywą jest „Projekt Zero”. W ubiegłym roku, w 2018 roku, uruchomiliśmy ten projekt, aby poprawić bezpieczeństwo naszych pracowników i osób odwiedzających nasz Zakład. Cel? Zero wypadków związanych z pracą! Moja praca polega na dokładaniu wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom na co dzień.

Pytanie o odpowiedzialność

Jaka jest najbardziej pożądana cecha osobowości w mojej profesji? Być odpowiedzialnym. Kiedy wszystko idzie dobrze, łatwo jest być odpowiedzialnym. I odwrotnie, prawdziwe wyzwania zaczynają się wtedy, gdy napotykasz przeszkody. Niezależnie od okoliczności zawsze jestem odpowiedzialny i zawsze stawiam czoła bieżącym wyzwaniom. To zakresu moich obowiązków należy również wsparcie i zachęcanie innych działów do znalezienia wspólnych rozwiązań. Nigdy się nie nudzę. Każdy dzień przynosi coś nowego, triumfy i wyzwania. Po czternastu latach pracy w Hamelin wciąż uczę się czegoś nowego każdego dnia.

Mariusz radzi

Bądź cierpliwy i zawsze dąż do celu. Czasami droga może być długa, a zmiany nie nastąpią w ciągu jednego dnia, ale zawsze staraj się osiągnąć zamierzony rezultat. Wytrwaj i nigdy się nie poddawaj!