Przejdź do

Kierownik Magazynu i Dystrybucji

Pete, Wielka Brytania

Pete pracuje jako Kierownik Magazynu i Dystrybucji w Hamelin w Wielkiej Brytanii już od 12 lat. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w magazynach i przy zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w różnych firmach, w tym John Lewis Partnership, Ocado i John Dickinson Group. Oto co mówi nam o swojej pracy w Hameln:

KIEROWNIK MAGAZYNU I DYSTRYBUCJI, KTO TO JEST?

Bezpieczeństwo, wydajność i satysfakcja

Moim podstawowym obowiązkiem jako Kierownika Magazynu i Dystrybucji jest zapewnienie bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania magazynu oraz dobrobytu i rozwoju swoim pracownikom, przy jednoczesnym trzymaniu się uzgodnionych kosztów i budżetów firmy. Staram się zarządzać zadowolonym i zdrowym zespołem, który ma zapewnione możliwości rozwoju i który przyczynia się do przyszłej stabilności Hamelin, zapewniając jednocześnie właściwy, doskonały standard usług, który spełnia potrzeby naszych klientów. Upewniając się, że mamy jasność organizacyjną oraz że wszystkie działania i każdy pracownik są istotne dla rozwoju.

Umiejętności i przywództwo

Typowy dzień zaczyna się wcześnie od kontroli postępów, przeglądania raportów i planowania dnia. Po około godzinie sytuacja może ulec zmianie. Dzień pracy zazwyczaj obejmuje spotkania, wizyty u klientów oraz planowanie i realizowanie projektów. Czasami powstaje błędne przekonanie, że role pełnione w magazynie są proste i nie wymagają wysokiego poziomu zaangażowania ani umiejętności. Nie może być to dalsze od prawdy, ponieważ nasze systemy techniczne, wysoki poziom przeszkolenia, którego one wymagają oraz których wymaga obsługa różnych maszyn oznaczają, że konieczne jest posiadanie wielu umiejętności. Ja sam i niektórzy z liderów zespołu w magazynie rozwinęliśmy również nasze umiejętności zarządzania, abyśmy mogli kierować zespołem, działem i firmą na drodze do rozwoju.

PODWAŻANIE STATUSU QUO

Znaczenie bycia entuzjastą zmian

Moja rola jako Kierownika Magazynu i Dystrybucji może stanowić wyzwanie, ale może być bardzo satysfakcjonująca oraz zapewnia mi możliwości dalszej nauki i rozwoju. Najważniejszym elementem mojej roli jest bycie entuzjastą i liderem zmian. Wiele wyzwań jest stwarzanych przez zmiany, które zachodzą w firmie, naszych systemach i u naszych klientów, muszę zatem wychodzić na przeciw tym zmianom i poprowadzić zespół w taki sposób, aby robił to samo.

Praca w ciągle zmieniającym się środowisku

Największym wyzwaniem, z którym będziemy zmagać się wraz z zespołem w nadchodzących latach (etapami), jest zmiana naszego centrum dystrybucji z obiektu producenta, będącego dystrybutorem pełnych palet w centrum dystrybucyjne zajmujące się dostawą małych pudełek bezpośrednio do klientów. Ulubionym elementem mojej pracy jest wprowadzanie zmian w ciągle zmieniającym się środowisku, wynikających z potrzeb naszych klientów i konsumentów. Lubię zmiany, a moja praca ciągle ewoluuje, ponieważ potrzebne są nowe systemy i procesy, aby móc dostosowywać się do dynamicznego środowiska, w którym pracujemy.

RADA PETE’A

Moja rada to: należy być otwartym i gotowym na zmiany, ale także szczegółowym, dociekliwym i pewnym siebie, aby móc podważać status quo.