Przejdź do

Zrównoważony rozwój

NASZA WIZJA

 

Bycie rodzinną firmą umożliwia nam rozwijanie długoterminowej wizji zamiast koncentrowania się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach. Wyznaczamy nowe standardy w celu minimalizowania naszego oddziaływania na każdym etapie cyklu życia produktu. Dążymy do wyzwalania talentów, oferując naszym konsumentom innowacyjne i zrównoważone produkty.

Naszym podstawowym założeniem jest to, że ochrona środowiska nie powinna stanowić problemu konsumenta. Naszym zadaniem jest wytwarzanie każdego produkt w sposób spełniający kryteria, koncentrując się na detalach każdej część łańcucha dostaw.

„Mamy silne poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, oferując im dobrze zaprojektowane produkty o bezspornej efektywności środowiskowej. Naszą misją jest zapewnienie wszystkim uczniom i studentom odpowiednich narzędzi z gwarancją, że nieustannie staramy się minimalizować ich wpływ na środowisko „. Eric Joan, Prezes

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązanie #1: Ponowne przemyślenie produktów HAMELIN w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko poprzez ekologiczne projektowanie oraz ekologiczne oznakowanie

 

Wiodące ekologiczne projektowanie i oznakowanie oraz ekologiczna ocena

Podejście ukierunkowane na ekologiczne projektowanie zmusiło nas do ponownego przeanalizowania całego cyklu życia naszych produktów, od zaopatrzenia, produkcji papieru, przetwarzania, transportu do zakończenia cyklu. Z pomocą ekspertów utworzono osiem zespołów zadaniowych do przeanalizowania głównych źródeł oddziaływania na środowisko. Przyjęliśmy naukowe podejście do wszystkich kategorii naszych produktów, dokonując oceny cyklu życia produktów zgodnie z normą ISO 14044. Działania te umożliwiły nam zmniejszenie wpływu naszych produktów na środowisko.

Kodeks postępowania i certyfikacja Ecolabel

Wspieramy tylko oznakowania ekologiczne, które zmniejszają odziaływanie produktów na środowisko podczas całego ich cyklu życia. W 2016 r. OXFORD zostało pierwszą marką zeszytów, która uzyskała unijną certyfikację w formie ekologicznego oznakowania. Unijne oznakowanie ekologiczne dla przetwarzanych produktów papierowych jest jedynym oficjalnym ogólnoeuropejskim oznakowaniem ekologicznym gwarantującym zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez takie czynniki, jak stosowanie papieru z certyfikatem FSC® i PEFC ™, zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza i wody, brak toksycznych i niebezpiecznych substancji chemicznych, zmniejszenie ilości odpadów papierowych i mniejsze zużycie energii.

zeszytów Oxford jest certyfikowanych jako produkty o cyklu życia opartym na ekologicznym oznakowaniu
W 2020 r. 80% naszych kwalifikujących się, przetworzonych produktów papierowych będzie posiadało unijne oznakowanie ekologiczne.

Zobowiązanie #2: Przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez odpowiedzialne pozyskiwanie zaopatrzenia

 

Zrównoważona gospodarka leśna

Promujemy certyfikację zrównoważonej gospodarki leśnej, aby pozytywnie przyczyniać się do zachowania naszych lasów.„Nieustannie zachowujemy czujność w kwestii pochodzenia pozyskiwanego przez nas papieru i tektury.” Dyrektor zarządzający kategorii Books and Pads. Od 2003 r. pozyskujemy nasze surowce w ekologicznie odpowiedzialny sposób, stosując papier posiadający certyfikat FSC® lub PEFC ™.

Odpowiedzialni dostawcy papieru

Wymagamy, aby nasi dostawcy papieru przedstawiali gwarancje środowiskowe. 43% naszego papieru do pisania posiada już certyfikat unijnego oznakowania ekologicznego dla „papieru do kopiowania i grafiki”. W przypadku wszystkich innych rodzajów papieru i tektury, ponieważ nie ma on unijnego ekologicznego oznakowania, wymagamy od naszych dostawców podawania większej ilości informacji, takich jak informacje dotyczące zanieczyszczenia wody (COD, AOX, NTot, PTot), emisji zanieczyszczeń do atmosfery (emisja SO2, NOx, CO2), składowisk odpadów stałych i zakontraktowanego zużycia energii elektrycznej w celu zapewnienia stosowania procesów przyjaznych dla środowiska.

papieru do pisania posiada certyfikat FSC® lub PEFC™
papieru do pisania Hamelin posiada już certyfikat unijnego oznakowania ekologicznego dla „papieru do kopiowania i grafiki".
Wszystkie wymagania Hamelin zostały zebrane w naszej Karcie Zrównoważonych Dostawców Papieru

Zobowiązanie #3: Zmniejszenie naszego śladu węglowego w celu uczestniczenia w walce ze zmianami klimatycznymi

 

W 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 50001 w zakresie zarządzanie energią dla naszej pierwszej fabryki w Niemczech. Dwie kolejne fabryki we Francji są trakcie procesu certyfikacji. Norma ta określa wymagania dotyczące zużycia i wykorzystywania energii, w tym pomiarów, dokumentacji i raportowania, projektowania i zakupu urządzeń i systemów, procesów i personelu, które wpływają na wydajność energetyczną.

Zobowiązanie #4: Popieranie recyklingu i trwałości produktów, które wprowadzamy na rynek

Dwa z naszych najważniejszych wyzwań to popieranie możliwości poddawania naszych produktów recyklingowi, ale także zwiększenie ich trwałości.

 

Nasze zeszyty spełniają normy dotyczących recyklingu, ponieważ są testowane w laboratorium zgodnie z metodą INGEDE 12. Pozwala nam to na przykład z pewnością stwierdzić, że nasze zeszyty OXFORD zawierające klej w 100% nadają się do recyklingu. Ponadto z papieru Oxford OPTIK PAPER® można usunąć tusz podczas procesu recyklingu, a nasze laminowane okładki można poddawać recyklingowi bez konieczności ich usuwania.

Sposobem na zmniejszenie oddziaływania środowiskowego produktu jest przedłużenie jego cyklu życia lub umożliwienie jego ponownego wykorzystania. Podczas tworzenia nowych produktów opracowujemy bardziej odporne materiały w celu zwiększenia trwałości produktu lub zapewnienia, aby przez cały rok szkolny produkt pozostawał nienaruszony. Na przykład, teczki zawieszkowe Elba Ultimate® posiadają 20-letnią gwarancję.

Zobowiązanie #5: Ocenianie i ulepszanie wszystkich naszych procesów w celu uzyskania lepszej jakości oraz wyników w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa

 

Projekt „JUMP”

W 2011 r. uruchomiliśmy projekt „JUMP” w celu uzyskania lepszych wyników w zakresie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Celem projektu JUMP było wdrożenie systemu zarządzania we wszystkich naszych zakładach w Europie. Poza przyglądaniem się jakości produkowanych przez nas produktów koncentrujemy się na jakości każdego realizowanego przez nas procesu. Obecnie 21 naszych europejskich zakładów Hamelin posiada certyfikat zgodności ISO 9001 (Jakość), 14001 (Środowisko) i ISO 45001 (BHP).

ISO 9001
IS0 14001
ISO 45001

 

Projekt „ZERO”

W 2018 roku uruchomiliśmy projekt „ZERO” w zakresie bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do wszystkich naszych współpracowników i gości. Projekt ten ma na celu trwałe zmniejszenie liczby wypadków do poziomu zerowego do 2019 r. poprzez wdrożenie skutecznych planów działań zapobiegawczych oraz rozwój kultury bezpieczeństwa dzięki naszym kierownikom ds. bezpieczeństwa.

W 2011 r. uruchomiliśmy projekt „JUMP
Obecnie 21 naszych europejskich zakładów Hamelin posiada certyfikat zgodności ISO 9001, 14001 i ISO 45001
W 2018 roku uruchomiliśmy projekt „ZERO"

Zobowiązanie #6: Zapewnianie odpowiedzialności społecznej poprzez wspieranie umiejętności i talentów naszych pracowników

Naszym obowiązkiem jest wspieranie umiejętności i talentów naszych ludzi, aby mogli rozwijać oni swoją wiedzę, autonomię, wrażliwość i ducha zespołowego.

W 2016 r. wprowadziliśmy kodeks etyki, który obejmuje kluczowe wytyczne w zakresie promowania przyjaznego i opartego na współpracy środowiska pracy. Ponieważ ciągle staramy się doskonalić, co trzy lata mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników, koncentrując się na wartościach takich jak etyka, szacunek, wiarygodność, duma i życzliwość.

Wspieramy inicjatywy społeczne skierowane do lokalnych społeczności w pobliżu naszych zakładów, na przykład:

Projekt Moho

We Francji Hamelin jest jednym z głównych partnerów projektu MoHo. Opisywany jako pierwszy „akcelerator zderzeniowy” w Europie, MoHo jest miejscem poświęconym innowacjom cyfrowym, ale także innowacjom społecznym i przedsiębiorczości „w celu zbudowania zróżnicowanego narodu twórców zmian”.

„Climb of Life”

Już od kilku lat brytyjski oddział Hamelin bierze udział w akcji „Climb of Life”, imprezie mającej na celu pozyskiwanie finansowania dla Instytutu Badań na Rakiem. W 2020 r. Hamelin ponownie znalazła się w czołówce producentów, zbierając środki w kwocie niewiele poniżej 5 000 GBP.

 

W krajach Beneluksu Hamelin wspiera lokalne zespoły sportowe, takie jak klub VVV-Venlo, a także projekty poprawiające środowisko nauki w mniej zamożnych regionach Europy, dostarczając materiały edukacyjne dla szkół.

„Fundació per la Creativació”

W Hiszpanii Hamelin współpracowała z fundacją „Fundació per la Creativació”, która promuje nowe umiejętności podczas szkolnych etapów nauki, zachęcając do kreatywności i wyobraźni.

Polityka firmy Hamelin Polska SP. Z O.O.

Polityka dotycząca Odpowiedzialności Społecznej Firmy

Pobierz